Datenschutzerklärung

Op deze pagina leggen we graag uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst.

Privacy
Algemeen:
Privacy is een groots goed, immers privacy gaat over persoonlijke vrijheid. Ook uw privacy is voor ons een groot goed. Als u persoonlijke gegevens aan ons ter beschikking stelt, dat doet u dat omdat u ons vertrouwt. Wij doen er dan ook alles aan om uw vertrouwen niet te beschamen. Wij vinden dat u erop moet kunnen vertrouwen dat wij (uw) persoonlijke informatie in overeenstemming met de hoogste ethische en juridische normen behandelen. Het is daarom voor ons dan ook een vanzelfsprekendheid dat wij uw gegevens slechts verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
In dit privacy statement staat beschreven hoe we omgaan met onder andere persoonsgegevens, cookies en beveiliging.

Doeleinden
Wij verwerken en verzamelen persoonsgegevens uitsluitend voor een aantal diensten waarvoor het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten een contactformulier, en de mogelijkheid tot het downloaden van documenten.
Alle persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld worden conform de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt.
Welke gegevens verzamelen wij?
We verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze door u worden verstrekt via ons contactformulier of mail.
Daarnaast verzamelen we, zoals vrijwel elke website, algemene – niet tot een persoon herleidbare gegevens – van de bezoekers van onze website. U moet dan denken aan gegevens zoals het tijdstip
van de het bezoek aan onze website, welke pagina’s zijn bezocht en de browser die is gebruikt om onze website te bezoeken.
Dit zijn statistisch geanonimiseerde gegevens die alleen worden aangewend om de website te optimaliseren.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De gegevens welke via het contactformulier of mail worden verkregen worden bewaard tot dat u zich afmeld voor bijv. de nieuwsbrief of dergelijk.
Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens zullen nimmer worden verstrekt of gedeeld aan/met derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in uw opdracht van of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
Vanzelfsprekend heeft u op ieder moment  het recht tot inzage, verbetering,
aanvulling, of verwijdering van uw eigen persoonsgegevens. Verzoeken kunnen worden gezonden
aan info@fruitpark.nl
De identiteit van gebruiker zal worden geverifieerd alvorens uitvoering wordt gegeven aan het verzoek. Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van de
persoonsgegevens wordt binnen een termijn van 4 weken (schriftelijk) afgehandeld.

Cookies
Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De cookies die we gebruiken zijn te onderscheiden in functionele en analyse cookies.
De functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Deze kunnen niet worden uitgeschakeld, want dan werkt de website niet. Hiervoor is uw toestemming ook niet nodig en krijgt u ook geen vervelende pop-ups te zien bij het openen van onze site.
Via de zogeheten analytische cookies verzamelen we de volgende gegevens:
• IP-adres
• User agents (gebruikte browser, besturingssysteem, taalinstellingen, soort apparaat, etc.)
• Bezochte pagina’s en tijdstip waarop deze zijn bezocht
• Gebruikte links om op onze website te komen
• Gebruikte links op onze website die verwijzen naar externe websites
• Overige gegevens, zoals schermresolutie en de snelheid van de website
Dit zijn cookies die geleverd worden via Google Analytics. Deze cookies stellen ons in staat de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Er is gekozen voor de privacy vriendelijke
instelling van Google Analytics. Anders gezegd: er is een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en de instellingen zijn zo aangepast dat uw IP-adres wordt geanonimiseerd en dat er geen
gegevens met andere Google diensten worden gedeeld. Door deze instellingen is uw toestemming niet nodig voor de analyse cookies. Ook voor deze cookies ontbreekt dus een instemmings pop-up.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan.
U kunt de cookies uitzetten via de browser. Vanwege de diversiteit in browsers, verwijzen we u graag naar de informatiepagina van uw browser of de gebruikershandleiding van uw telefoon of
tablet voor het instellen van uw cookie voorkeuren.
U kunt overigens ook gebruik maken van Do Not Track. Daarvoor verwijzen we u graan naar: All About Do Not Track.
U heeft overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen.
Let op: wanneer u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen
gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als
nodig te herhalen.

Wijziging privacy en cookie statement
Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op
onze website.
Versie Febr. 2018